Rug

Herroepingsrecht voor consumenten

Elke retourzending moet eerst met onze toestemming per e-mail door Candle Concept worden bevestigd. Zie uitzonderingen.

U heeft 14 dagen (vanaf ontvangst van de artikelen) de tijd om een ​​mening te vormen. In geval van omruiling of terugbetaling retourneert u het nieuwe artikel(en) in de originele verpakking, intact, vergezeld van alle mogelijke accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie.

Als u uw bestelling wilt annuleren, kunt u het onderstaande formulier gebruiken en een e-mail sturen naar info@candleconcept.com

Wij bevestigen het retouradres van uw bestelling.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per e-mail) op de hoogte stellen van uw voornemen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (PDF) dat wij u ter beschikking stellen, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling over de uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van intrekking

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, exclusief leveringskosten (evenals eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan het minst dure type standaardlevering dat wij aanbieden), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw besluit tot intrekking. Wij vergoeden u via hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; voor deze vergoeding worden u in ieder geval niets in rekening gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen zonder onnodige vertraging aan ons retourneren of aan ons overhandigen, en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U bent op tijd als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen retourneert.

De directe kosten van het retourneren van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die voortvloeit uit het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Speciaal gemaakt

In ons assortiment bevinden zich diverse producten die op maat gemaakt worden. Op deze producten is het herroepingsrecht niet van toepassing. Er is sprake van personalisatie als het product in een door u gekozen maat of kleur is en wordt vervaardigd. Onze lampenkappen bijvoorbeeld worden doorgaans op maat gemaakt wanneer de klant bestelt met de gekozen stof.

Aanvulling voor uw bestelling

Ook kunnen alle productbestellingen die niet op voorraad zijn en die voor uw bestelling moeten worden aangevuld en aanbevolen aan de fabrikant of een van onze leveranciers, niet worden geannuleerd.

 

Herroepingsrecht voor professionele klanten

Voor professionele klanten geldt het herroepingsrecht niet. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn over de producten en/of onze service, neem dan contact met ons op.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

In ons assortiment bevinden zich diverse producten die op maat gemaakt worden. Op deze producten is het herroepingsrecht niet van toepassing. Er is sprake van personalisatie als het product in een door u gekozen maat of kleur wordt gemaakt of speciaal voor u wordt gemaakt met een gekozen afbeelding of stof. Ook alle bestellingen voor producten die niet op voorraad zijn en die opnieuw moeten worden bevoorraad en aanbevolen aan de fabrikant voor uw bestelling.

Het herroepingsrecht geldt niet voor commerciële doeleinden. Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij ongebruikte materialen uit voorraad terugnemen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Sjabloon voor herroepingsformulier

Als u uw bestelling wilt annuleren, kunt u het onderstaande formulier gebruiken en een e-mail sturen naar info@candleconcept.com of per post naar

---------------------------------------

Herroepingsformulier (dit formulier alleen invullen en retourneren als u uw bestelling wilt retourneren)

- Aan [de naam, het adres en, indien van toepassing, het e-mailadres van de operator moeten door de operator worden ingevuld]:

- Ik/wij (*) deel/delen hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/ons (*) contract voor de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) beëindig(en)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam/namen consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum(*)